rafet öztürk
rafet öztürk
sunu-rafet-öztürk
yazı-rafet öztürk
hayatı-rafet öztürk
basın-rafet öztürk
video-rafet öztürk
albüm-rafet öztürk
foto-rafet öztürk
foto1-rafet öztürk

 

Rafet Öztürk

 

BİRLİKTE YAŞAMAK


 

 

Değerlerin, ifadelerin, birlikteliklerin ve iletişimin matematiksel sunumudur 3D+1D.Toplumsal birlikte yaşam tecrübesinin çoğulculuk (Pluralismus) ifadesidir. Dil, din, dernek ve diyalog; içtenlik, imgesellik, ilgi ve dayanışma metodudur. Bireylerin, bilgilerin, problemlerin aralarında devam eden süreçsel bir sistemidir bu paradoks formül. Yerleri ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, birinin diğerine zorunluluğu azalmaz. Diğerinin var olması, ötekilerin var olmasıyla doğru orantılıdır. Deyimler, gönüller, inanışlar ve toplumlar üzerinde globalliğin miras bıraktığı renksizlik, tekdüzelik, kültürcülük gibi olumsuz etkilerinin giderilmesi için gereklidir iyiyi söylemek, hakka adanmak ve eylemsel birliktelik. Bunun taşıdığı anlam, insanlık aleminin olmazsa olmazıdır. Coğrafik sınırları aşarak var olmanın sınırlarını zorlayan küresel anlayışa karşı korunma, savunma ve sabiteleri statükoya kurban etmeden oynama sanatıdır. Gücün yerkürede oluşturduğu, insanın göz ve gönül karanlığını öngören küresel kurallara rağmen dayanışma, bilişme ve görüşmeyi önceleyen mekanizmaları oluşturması umulan insani, demokratik ve entelektüel bir metodun kısaca ifadesidir. Dini renginden, dili mecrasından ve toplumu bağlarından koparan ve kendi ürettiğine köle eden anlayışa karşı erdemle durmak şeklinin kısaca ifadesidir.  
 

 

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDEN BİLGİYE, ÇİN'E VE ÇİNİYE, ALMANYA'YA VE DÖNÜŞ SANADIR, EVLİYALAR DİYARI...